Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/178/16 Rady Gminy Lipowa

z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lipowa do usuwania odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe