Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/182/16 Rady Gminy Lipowa

z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/165/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2017 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe