Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/171/16 Rady Gminy Łękawica

z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/141/16 Rady Gminy Łękawica z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łękawica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe