Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/172/16 Rady Gminy Łękawica

z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/142/16 Rady Gminy Łękawica z dnia 25 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe