Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/173/16 Rady Gminy Łękawica

z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/11 Rady Gminy Łękawica z dnia 4 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe