Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/273/16 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 30 listopada 2016r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Zawiercie na rok 2017

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe