Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/246/2016 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 listopada 2016r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2017 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe