Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI.335.2016 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji składanych przez podatników podatku od nieruchomości i podatku rolnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe