Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI.338.2016 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych Gminy Wojkowice i jej jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu uprawnionego do stosowania tych ulg

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe