Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr DPA.073.1.2.2016 Wójta Gminy Marklowice; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 7 grudnia 2016r.

w sprawie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Marklowice w 2017 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe