Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.563.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 grudnia 2016r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXI/120/16 Rady Gminy Marklowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marklowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe