Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr GK.6641.57.2015 Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 7 grudnia 2016r.

w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe