Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Ciasna

z dnia 5 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2017

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe