Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Czernichów

z dnia 9 grudnia 2016r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe