Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/218/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 1 grudnia 2016r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe