Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/222/16 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 1 grudnia 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe