Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt IV SA/Gl 216/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 28 lipca 2016r.

w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 kwietnia 2014r. nr PR.0007.86.2014 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe