Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr EK-ED.033.11.1.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna; Prezydenta Miasta Sosnowca

z dnia 13 grudnia 2016r.

w sprawie pokrycia i rozliczania kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego - Zbór "Betel" w Jaworznie w roku szkolnym 2016/2017

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe