Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.132.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 grudnia 2016r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXII/333/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Armii Krajowej w Jaworznie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe