Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Bytomia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe