Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4110.37(13).2016.3281.AMa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 5 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany koncesji na wytwarzamnie ciepła Idea 98 Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe