Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/180/2016 Rady Gminy Chybie

z dnia 13 grudnia 2016r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji przez niepubliczne szkoły, niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Chybie przez inne niż Gmina Chybie osoby prawne i fizyczne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe