Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/516/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 14 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/354/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe