Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/551/2016 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 15 grudnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe