Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 15 grudnia 2016r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe