Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 17/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

z dnia 19 grudnia 2016r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe