Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 346/XXIX/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 29 listopada 2016r.

w sprawie uchwały Nr XVII/159/2016 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe