Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/380/16 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 22 grudnia 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe