Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/382/16 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 22 grudnia 2016r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej tego czasu przez dzieci w wieku do lat 5

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe