Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 212/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie nadania nazwy dla ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Lubsza

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe