Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 213/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Woźniki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe