Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.611.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 grudnia 2016r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXX/216/2016 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe