Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Konopiska

z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 141/XX/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie Statutu SP ZOZ GOZ Konopiska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe