Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 184/XXIV/2016 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 27 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe