Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 188/XXIV/2016 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 27 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Dębowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe