Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/199/16 Rady Gminy Lipowa

z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach, przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe