Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 4/2016 Rady Miasta Wisła

z dnia 22 grudnia 2016r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/467/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe