Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/276/16 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/166/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe