Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/277/16 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/147/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe