Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/278/16 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/146/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe