Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/385/16 Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe