Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/132/2016 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kruszyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe