Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/262/2016 Rady Gminy Lelów

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie ustalenia czasu, w którym publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Lelów zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe