Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/154/2016 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe