Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 22 listopada 2016r.

do Porozumienia nr 395/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Bielskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe