Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 14 grudnia 2016r.

do Porozumienia Nr PS.031.3.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie współfinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 i Nr 2 w Rybniku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe