Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 14 grudnia 2016r.

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie objęcia działaniem "Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku" Powiatu Rybnickiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe