Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 13/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz; Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 21 grudnia 2016r.

do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 22 września 2010 r. w przedmiocie powierzenia Gminie Zawiercie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Siewierz, Poręba, Zawiercie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe