Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.2.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 stycznia 2017r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVII/204/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Kuchary

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe