Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/454/16 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 grudnia 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe